Lyckat leverantörsevent

Måltidsservice bjöd in leverantörer, grossister och producenter till en eftermiddag med information om kommande livsmedelsupphandlingar.

Leverantörsträff

Varje år upphandlar Uppsala kommun livsmedel för ungefär 110 miljoner kronor och målet är att 100 % av de upphandlade livsmedlen ska vara ekologiska 2023.  För att nå det målet är det viktigt att skapa en ömsesidig förståelse mellan upphandlare och leverantörer samt underlätta för goda samtal och dialoger kring offentliga livsmedelsupphandlingar. 

Måltidsservice, upphandlingsenheten, näringslivsenheten samt hållbarhetsavdelningen i Uppsala kommun bjöd därför in leverantörer, grossister och producenter för att informera om kommande livsmedelsupphandlingar.

Ett 30-tal deltagare deltog i träffen, där frågor om ekologiskt mål, närproducerat, uppdelade upphandlingar och råvaror diskuterades.

Måltidsservice är en stor köpare, som har behov av stora volymer. Upphandlingen berättade om hur en upphandling går till i offentlig verksamhet. Näringslivseneheten kan skapa arenor och hjälpa mindre företag i kommunen. Hållbarhetsavdelningen informerade om kommunens mål och visioner.

5 april 2017