Lyssna till Måltidsservice på P4

Medarbetare från Måltidsservice deltog i programmet Kjellsorterat i P4. Tänk hållbart när det gäller råvaror och svinn!

KjellsorteratKocken Ted Annerkull samt produktions- och inköpsansvarig Malin Holfve deltog i radio P4´s program Kjellsorterat i slutet av maj.

Programmet spelades in i Uppsala hos höghusbonden Eva Kjellander, som berättade om sina odlingar och hur hon är självförsörjande på grönsaker. Malin berättade om Uppsala kommuns ekologiska mål och om Måltidsservice arbete med att nå målet. Ted, som arbetar i Bolandsskolans kök, berättade hur de tänker hållbart i köket och vilka råvaror de arbetar med.

FN´s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 vad den centrala punkten i programmet. Hur arbetar vi tillsammans hållbart? Hur kan vi t ex minska på svinnet?

Vill du höra programmet i sin helhet, så finns det att lyssna på, på UR play.

Lyssna på Kjellsorterat 25 maj 

31 maj 2019