Målet nåddes nästan

Målet för Måltidsservice var att 50% av livsmedelsinköpen skulle vara ekologiska 2018. Målet nåddes nästan.

Eko-loggaTill 2023 ska alla livsmedel som köps i Uppsala kommun vara ekologiska. Delmålet 2018 var för Måltidsservice att hälften av livsmedelsinköpen skulle vara ekologiska. 

Resultatet blev att 49,1% av livsmedlen som köptes in av Måltidsservice 2018 var ekologiska. Bra jobbat, men målet nåddes alltså bara nästan.

För 2019 gäller samma mål, 50% ekologiskt. Kraftiga prisökningar efter sommarens extrema väder och brist på ekologiska varor gör att målet kvarstår. 

Målet på 100% ekologiskt gäller alla verksamheter i Uppsala kommun. Under 2019 eftersträvas mer information kring målet och ett samlat gemensamt arbete för att nå 100% eko.

Läs mer om Måltidsservice arbete med hållbara måltider

15 januari 2019