Måltidsforum - ett utmärkt sätt att arbeta med elevinflytande

Att starta ett måltidsforum är ett bra sätt för en skola att samlas kring gemensamma frågor runt mat, miljö och hälsa.

Dialog och elevinflytande

I ett led att utveckla och förbättra dialogen med eleverna kring måltider, miljö och hälsa har vi på Måltidsservice tagit fram ett material med syfte att förenkla och skapa förståelse i dialogen kring måltiderna. Måltidsforumet kan vara till för att alla på skolan ska få möjlighet att påverka
skolmåltiden och måltidsmiljön, till exempel genom att komma med förslag på hur menyn ska se ut eller tänka ut hur man kan göra det lugnt och trivsamt i restaurangen. Måltidsforumet kan också vara ett utmärkt sätt att jobba med elevinflytande och samtidigt stärka samverkan mellan de olika personalgrupperna som arbetar med skolmåltiden. 

Olika teman

Ett sätt att lägga upp måltidsforumet är att arbeta med olika teman. Ämnen att arbeta med teman kring kan vara klimatsmarta måltider, maten,
måltiden och restaurangen, upphandling och livsmedel samt sensorik.

Ylva Bergman som arbetar som kock på Funbo förskola har ärttema med barnen, ett tema där hon på ett naturligt sätt kan diskutera med barnen kring många olika intressanta ämnen. 

Delaktighet

En viktig uppgift i arbetet med ett måltidsforum är att informera på skolan om forumets arbete, så att så många som möjligt känner sig delaktiga. Elevrepresentanterna kan samla in synpunkter från sina klasskamrater och berätta i efterhand om hur synpunkterna togs emot i måltidsforumet. För att  underlätta för andra att få sin röst hörd är det bra att till exempel sätta upp en förslagslåda någonstans.

13 oktober 2021