Måltidsservice del av klimatprojekt

Genom att justera recept och klimatmärka menyer minskade utsläppen från medverkande restauranger med upp till 33 %.

MorotsbiffarUnder 2018 beviljades projektet Klimatprofilering av restauranger finansiering från Klimatklivet. Projektet syftar dels till att minska utsläpp av växthusgaser från mat som serveras på restauranger i Uppsala, men också till att göra gäster mer medvetna om matens klimatpåverkan.

Inledningsvis får restauranger som deltar i projektet gå en kurs i klimatsmart matlagning och en utbildning i ett IT-verktyg som mäter matens utsläpp. Restaurangerna ska sedan byta ut ingredienser med hög klimatpåverkan mot ingredienser med lägre. Restaurangerna ska också synliggöra för besökarna hur mycket utsläpp de olika rätterna genererar genom att visualisera klimatavtrycket på menyerna. Därigenom skapas valmöjligheter för restaurangbesökarna att välja den rätt som är bäst för klimatet.

Sju restauranger är nu klara och kan uppvisa ett positivt resultat. För de restauranger som lyckats allra bäst, har utsläppen minskat med över 30 %.
Utmärker sig gör Rosendalsgymnasiet som minskade sina utsläpp med 33 % på bara två månader. Under den kontrollperiod som genomfördes innan klimatåtgärderna verkställdes, släppte en lunch på skolan i genomsnitt ut 0.66 kilo koldioxidekvivalenter. Efter åtgärderna minskade denna siffra till 0.44 kilo per portion.

25 juni 2019