Måltidsservice deltar i forskning och innovation

Hur ska framtidens kök byggas för att klara av elbehoven och vara så effektiva som möjligt, både ur kostnads- och miljöperspektiv? Det hoppas vi att projektet Flex-o-Mat kan ta reda på!

tittar in i köketDet är redan idag en utmaning att få elen i Sveriges elnät att räcka till när vi använder allt mer el på alla områden. Särskilt stor är utmaningen i storstadsregionerna. För att kunna fortsätta elektrifiera transporter och för att minska kostnader och miljöpåverkan är effektutjämning en viktig faktor.

I våra offentliga kök används mycket el under en kort tid av dagen och skulle man lyckas kapa den höga effekt som vi har under dagens toppar skulle det göra stor skillnad.

Uppsalaföretaget Stuns energi arbetar med att stödja innovationer för hållbara energi- och miljölösningar. De har fått medel från Energimyndigheten för att genomföra ett tvåårigt projekt för att hitta möjligheter till effektutjämning i storkök.

Projektet heter Flex-o-mat och Måltidsservice kommer att delta i projektet genom att stå till förfogande med kök och information kring beteenden, användning av utrustning, rutiner och menyer.

Kunskapen som tas fram i projektet kan sedan tillämpas i flera storkök, vilket förhoppningsvis kan bidra till en smartare elanvändning när nya kök byggs i framtiden.

3 februari 2021