Måltidsservice på Hantera-konferens

Måltidsservice arbetar med ett statistikprogram som heter Hantera. Härom vecka var det konferens och Måltidsservice deltog.

Kerstin och MalinHantera Livs är ett statistikprogram för bland annat uppföljning av inköp. I förra veckan var det användarkonferens och Måltidsservice var på plats. Nyckeltal, uppföljningar och upphandlingar diskuterades. 

Malin Holfve från Måltidsservice i Uppsala och Kerstin Dahlbäck från Botkyrka kommun berättade om hur deras organisationer arbetar med uppföljning av livsmedelsinköpen och hur de ekologiska målen ser ut. 

Politiska mål, kommunernas inriktningar och måltidsorganisationernas uppbyggnad ser väldigt olika ut i landet, men vi kan lära mycket av varandra.

30 maj 2016