Synliggör matsvinnen och trigga viljan att förbättra

Att synliggöra var matsvinnet uppstår gör det lättare att förändra arbetssätt och öka viljan att minska på matsvinnet.

svinn.jpgMaten vi slänger är som toppen av ett isberg. Det vi ser är bara en liten del av ett stort problem. Den miljöpåverkan som maten ger upphov till under sin färd från jord till bord sker helt i onödan om maten ändå slängs i slutändan. 

Att minska matsvinnet i världen är ett viktigt bidrag till klimatet, därför har FN som mål i Agenda 2030 att halvera det globala matsvinnet, och minska svinn och förluster i hela livsmedelskedjan.

Grunden för att minska matsvinnet är att börja mäta. Det som mäts det syns också. Måltidsservice mäter svinnet i köken dagligen på grundskolan, gymnasiet och seniorköken, men genomför också särskilda svinnveckor där svinnet även mäts på förskolan. Förskolan har ett särskilt ansvar eftersom barnens vanor formas under förskoleåldern.

Förskolans mål för 2022 var 30 gram tallrikssvinn och 80 gram totalt svinn(tallrikssvinn plus produktionssvinn). Mätningen under vecka 45 visade 39 gram tallrikssvinn och 89 gram totalt svinn. Senaste mätningen hösten 2020 visade 37 resp 95 gram. Tallrikssvinnet har alltså ökat något, medans produktionssvinnet har minskat lite grann sedan förra mätningen. 

Måltidsservice arbetar aktivt för att minska på svinnet bl.a. genom att vi har ett gemensamt svinnmål och utifrån det sätter sedan köken tillsammans med kökschef individuella mål efter kökets förutsättningar. Vi deltar också i forskningsprojekt tillsammans med SLU för att öka samarbetet med skolan för att på så sätt minska svinnet. Målet är att maten ska hamna i magen, inte i soptunnan.

Hållbara måltider som ett pedagogiskt verktyg.

9 december 2022