Mathantverksdag på Lidingby Gård

Måltidsservice deltog på en dag om mathantverk på Lidingby Gård utanför Enköping.

MathantverksdagMathantverksdagen anordnades av Eldrimer och länsstyrelsen i Jämtlands län. Liknande dagar anordas i hela landet och nu, på 17:e stoppet, hade turen kommit till Uppland.

På plats fanns representanter från kommuner i länet, livsmedelsverket, mathantverkare, samt kockar från olika verksamheter.

Syftet med dagen var koppla ihop mathantverket och den offentliga måltiden så att det på längre sikt ska kunna serveras mera mathantverk på skolor, förskolor och inom äldreomsorgen. Hur kan vi tillsammans underlätta för att alla parter?

Måltidsservice var inbjudna att berätta om sin verksamhet, sina framgångsrika upphandlingar samt om  visioner för den offentliga gastronomin i Uppsala. 

I köket arbetade Joacim, kock på Domarringens skola, samt Pia, kock på Eriksbergsskolan, tillsammans med Johan Andersson från Torsta AB. 

28 oktober 2016