Med sikte inställt på jobb

På Jobbspår kök får deltagarna både praktisk och teoretisk kunskap som gör dem redo för jobb inom kök och liknande branscher.

Jobbspår kök är en köksutbildning på heltid under cirka ett år där utbildningen anpassas utifrån gruppens förutsättningar t.ex. extra stöd i yrkessvenska. Utbildningen har sina lokaler på utbildning- och jobbcenter Sylveniusgatan och lyder under Uppsala kommuns Vuxenutbildning. Utbildningen består till hälften av skolförlagda studier och till hälften av arbetsplatsförlagt lärande, praktik, vilket varvas under studietiden. 

Undervisningen utgår från kunskapskrav som branschen har och eleven har efter avslutat utbildning kunskap om bland annat om livsmedelshygien, matlagningsmetoder och livsmedels- och näringskunskap. 

Arbetsplatsförlagt lärande bygger på att eleven gör praktik i kök på exempelvis en förskola, skola, ett äldreboende eller en personalrestaurang. Här får eleven träna på alla moment som ingår i köksyrket samt utveckla svenska språket. De får viktig arbetslivserfarenhet som gör att de kommer närmare arbetsmarknaden. 

Said Ahmad Ali Mosavi kommer från Afghanistan, men är född i Iran. Han har bott i Sverige i fem och ett halvt år och går Jobbspår kök sedan i januari i år. 

-"Utbildningen är rolig och jag lär mig väldigt mycket. I framtiden vill jag fortsätta att jobba i kök, det är det roligaste jobbet som finns" säger Said med ett stort leende. 

Måltidservice är huvudsamarbetspartner som står för det arbetsplatsförlagda lärandet (praktiken) och är därför en mycket viktig del av utbildningen.

Kökschef Robin Klein är Saids handledare.

-"Jag tycker att detta är en motiverande arbetsuppgift då jag på nära håll får följa elevernas framsteg i köket." 

16 februari 2021