Medverkan Livsmedelsverkets måltidsdagar

Livsmedelsverket samlade en stor del av måltids-Sverige. Måktidsservice deltog under de två dagarna i Stockholm.

MåltidsdagarnaLivsmedelsverket anordnar varje år Måltidsdagar för oss som arbetar med offentliga måltider. I år var publiken rekordstor och programmet mycket intressant. Representanter från Måltidsservice var på plats båda dagarna i Stockholm. 

De drygt 500 åhörarna fick höra seminarier om hållbara måltider, nudging, måltider vid krisarbete, myter om mat, äldreomsorgens individanpassade måltider samt mycket, mycket mer. Utställare från flera av landets kommuner visade på goda exempel kring offentliga måltider och tid fanns för mingel och givande samtal.

Läs mer om måltidsdagarna i måltidsbloggen

Tack för givande dagar med ny energi!

3 december 2018