Medverkan på jordbruksverkets workshop om ökat eko

Delar av Måltidsservice deltog på Jordbruksverkets workshop om hur den offentliga verksamheten i Sverige ska öka sina ekologiska inköp.

JordbruksverketJordbruksverket bjöd i veckan in till en workshop om hur den offentliga verksamheten i Sverige ska öka sina ekologiska inköp. Måltidsservice i Uppsala var inbjudna att delta i workshopen tillsammans med andra kommuner och landsting, kockar, livsmedelsverket, ekomatcentrum och andra intressenter.

På regeringens uppdrag ska träffen sedan utmynna i en åtgärdsplanför att nå målet att 30% av alla jordbruksmark ska vara ekologisk och att 60% att den offentliga konsumtionen ska vara ekologisk år 2030.

Det var en engagerad och kunnig panel som gav många förslag på åtgäder att lägga fram i planen.

Vissa punkter var gemensamma för alla parter. Det råder brist på kunskap om ekologiskt och växtbaserade rätter i alla led. Mer information behövs på området. Många kommuner saknar tydliga mål och visioner om ekologiska inköp och hållbara måltider. Det råder också brist på kockar och råvaror för att uppfylla de nationellt satta målen.

I februari ska åtgärdplanen presenteras för regeringen.

1 december 2017