Minskad användning av plast i Uppsala kommun

Plast är ett fantastiskt material och finns i överallt omkring oss. Men vi behöver minska användningen av plast.

Anna Hilding föreläserAnna Hilding i Uppsala kommun arbetar med föreläsa om plast och berättar hur vi kan minska plastanvändningen och miljöpåverkan av plast. Redan för ett år sedan började Måltidsservice prata om att minska användningen av plast. Då föreläste Anna för medarbetare på Måltidsmässan.

- I Måltidsservice arbetar vi främst med att minska plastinköpen vid inköp av nya utensilier och redskap vid nybyggnationer, säger Sandra Harbom, utvecklingsledare i Måltidsservice. Vi ställer också krav på användningen av plast vid upphandlingar av livsmedel.

All anledning finns att återkomma i frågan, och att sätta nya mål.

Läs artikel i Upsala nya tidning om plastanvändning i Uppsala kommun

21 maj 2018