Minskade utsläpp med klimatsmarta menyer

Måltidsservice del av klimatprojekt.

Under 2018 beviljades projektet Klimatprofilering av restauranger finansiering från Klimatklivet. Projektet drivs av Uppsala kommun. Projektet avser att minska utsläpp av växthusgaser från mat som serveras på stora restauranger och göra gäster mer medvetna om matens klimatpåverkan.
Inledningsvis får restauranger som deltar i projektet gå en kurs i klimatsmart matlagning och en utbildning i ett IT-verktyg som mäter matens utsläpp. Restaurangerna ska sedan byta ut ingredienser med hög klimatpåverkan mot ingredienser med lägre. Restaurangerna ska också synliggöra för besökarna hur mycket utsläpp de olika rätterna skapar genom att visa klimatavtrycket på menyerna. För att kunna följa restaurangernas förändringar av klimatpåverkan mäts utsläppen först innan åtgärder genomförts. Sedan mäts utsläppen regelbundet för att kunna följa förändringar av klimatpåverkan.

Kök från Måltidsservice har tidigare deltagit i projektet med fina resultat och under hösten 2019 har även Celisusskolan och Fyrisskolan deltagit. Båda restuarangerna uppvisar ett positivt resultat. Celsiusskolan hade under kontrollperioden ett genomsnitt på 0.86 kg CO2e per tillagad rätt, vilket minskade till 0.46 kg CO2e per tillagad rätt efter åtgärder. Fyrisskolan hade under kontrollperioden ett genomsnitt på 0.78 kg CO2e per tillagad rätt. Efter åtgärder minskade denna siffra till 0.51 kg CO2e per tillagad rätt.

Du kan läsa mer om projektet här.

20 januari 2020