Nätverksträff i Sala kommun

Måltidsservice var på nätverksträff i Sala kommun.

Delar av Måltidsservice var under veckan på nätverksträff i Sala kommun. Måltidsansvariga Nätverksträff Salafrån Västerås, Enköping, Heby, Håbo, Tierp och Sala deltog i träffen.

Ett föredrag om hur ett svinnmätningsprojekt i Sala gått till inledde dagen.

Sedan diskuterades bland annat upphandlingar, leverantörer och pågående projekt i de olika kommunerna. Ett studiebesök i ett utav de nyaste köken i Sala avslutade dagen.

Tack Sala, för en givande dag!

4 maj 2016