Omcertifiering på gång

Kost & restaurang certifierades 2012. Tre år senare är det dags för omcertifiering.

Logga Investors in people

På våren 2012 certifierades Kost & restaurang enligt IIP-Inverstors in People. Då var Kost & restaurang den första fristående kommunala måltidsorganisationen som certifierats.

Att kvalificera sig som Investors in People visar på hög kvalitet i organisationens hela sätt att arbeta samt stärker både medarbetare, kundnytta och varumärke.

Certifieringen innebär att organistionen har medarbetare som är väl medvetna om sitt uppdrag, kan redogöra för verksamheten och känner sig delaktiga i besluten som tas.

25 mars 2015