Brist på frukt och grönsaker

Vädret i Europa leder till brist på frukt och grönsaker, försämrad kvalitet och högre priser.

Rotfrukter

Vädret i Europa har lett till Force Majeure och det är svårare att få tag på till exempel sallad och bananer.

Kallt väder har orsakat stora skador på planteringar i Spanien och Italien. Dessa utmaningar i vädret gör att Europa just nu står med ett extremt underskott  på många grönsaker och vissa produkter går knappt att få tag på. Dessa förhållanden har också medfört höga priser och sviktande kvalitet.

Det är stor brist på exempelvis sallad. Det kan också vara svårt att få tag på bananer, eftersom oväder även drabbat odlingarna i Centralamerika och då speciellt Dominikanska Republiken där alla etiska och miljömärkta bananer kommer ifrån.

Läget är så allvarligt att man i hela livsmedelskedjan löst ut Force Majeure. Hur länge den här extrema situationen kommer att fortgå vet ingen i dagsläget. 

Måltidsservice arbetar ständigt för att säsongsanpassa och kvalitetssäkra frukt och grönsaker. När det just nu är extra svårt att få tag på "sommar-grönsaker" arbetar vi ännu mer med att servera rotfrukter, som håller god kvalitet under vinterhalvåret. 

31 januari 2017