Optimat - hur fungerar en optimerad meny?

Fyra kök i Måltidsservice deltar i ett forskningsprojekt där växthusgasutsläppen från måltiderna ska minskas: Optimat.

OptimatÄrentunaskolans kök, Björkvallsskolans kök, Eriksbergsskolans kök och Gåvstaskolans kök deltar under våren i forskningsprojektet Optimat som syftar till att minska växthusgas-utsläpp från skolmåltiden. 

Först serveras ordinarie meny i skolrestaurangen. Därefter serveras en mer klimatsmart meny under några veckor med samma livsmedel, näringsinnehåll och energimängd. Det enda som skiljer sig är att vissa livsmedel ökar i mängd medan andra minskar.

Elever som går i årskurs 8 kommer att få svara på en kundenkät, svinn mäts i köken och i slutet av våren utvärderas mätningarna. Går det att minska växthusgasutsläppen från måltiderna i skolan, behålla näring och acceptans samt inte batala mer för råvarorna?

Läs mer om projektet (PDF, 686 KB)

27 januari 2020