Optimatstudien publicerad

Fyra kök i Måltidsservice har deltagit i ett forskningsprojekt där växthusgasutsläppen från måltiderna minskade samtidigt som acceptansen på måltiderna skulle behållas.

OptimatÄrentunaskolansns kök, Björkvallsskolans kök, Eriksbergsskolans kök och Gåvstaskolans kök deltog under våren 2019 i forskningsprojektet Optimat. Projektet syftade till att minska växthusgas-utsläppen från skolmåltiderna. 

Först serverades ordinarie meny i skolrestaurangen under fyra veckor. Därefter serverades en mer klimatsmart meny under fyra veckor med samma livsmedel, näringsinnehåll och energimängd. Det enda som skiljde sig var att vissa livsmedel ökade i mängd medan andra minskade.

Elever som gick i årskurs 8 fick svara på en kundenkät, svinn mättes i köken och i slutet av våren utvärderades mätningarna.

Resultatet av studien visar att köken kunde minska sina klimatgasutsläpp 28% utan några större förändringar i menyn, utan att öka svinnet och med ganska god acceptans.

Arbetet med att servera måltider med mindre klimatpåverkan fortsätter, men mer stegvis än under de fyra veckorna i studien.

Läs hela rapporten (PDF, 2 MB)

 

26 oktober 2020