Övning pågår!

Vad händer om elen går och ingen varm mat kan serveras? Detta har några skolor fått öva skarpt på under den nationella krisberberedskapsveckan, som pågår just nu!

Rosendal, krisövning.jpg
MSBs nationella krisberedskapsvecka, v39

Krisberedskapsveckan är en nationell årlig informationsvecka som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig.

I år är temat på MSBs krisberedskapsvecka MAT och vi på Måltidsservice vill naturligtvis passa på att informera om och öva vår krisberedskap gällande livsmedelsförsörjning för barn i skolan.

Övning i skolrestauranger

Krisövning Rosendal7.jpg

Tre av kommunens skolor valdes ut för att delta i en övning där ett fiktivt men verklighetstroget scenario tagits fram. Rektor och kökschef på de utvalda skolorna kände till övningen innan, medan det blev en överraskning för elever, lärare och övriga i köket fram till samma dag. Detta för att övningen skulle bli så  verklighetstrogen som möjligt.

Information om övningen skickades ut till elever/vårnadshavare på de utvalda skolorna på morgonen då övningen skulle ske och vid entréerna till skolrestaurangerna fanns roll ups där scenariot för övningen framgick.

I samband med övningen erbjöd vi också möjligheten att provsmaka frystorkad mat, något som skulle kunna serveras i händelse av en framtida kris.

Syftet med övningen var att dels att medvetandegöra krisberedskapsarbete hos elever och personal inom skola, men framför allt att öva och stärka vår egen beredskap i att kunna agera och se till att alla i skolan får mat och vatten oavsett situation.

Rosendalsgymnasiet - en av skolorna som övade krisberedskap

Rosendalsgymnasiet var en av de utvalda skolorna där man övade enligt det fiktiva scenariot: "Elen har gått, det är mörkt och vi kan inte servera varm mat".
När lunchserveringen öppnade för dagen möttes lärare och elever av en skolrestaurang upplyst endast av kandelabrar med värmeljus, papptallrikar och att all måltidspersonal portionerade ut maten, för att försäkra sig om att den skulle räcka till alla. 

Maten för dagen blev en tonfiskwrap alt. bönwrap samt grönsaker. 
Det fanns även möjlighet att provsmaka frystorkad mat i smakerna kycklingpasta eller grönsaksris, något som var oväntat uppskattat.

Viss förvirring rådde vid öppnandet av lunchserveringen, men ganska snabbt fann sig de flesta i övningen och kommentarer från eleverna var bl a "det är ändå rätt så bra att öva så här" och "maten är faktiskt ok fast den var kall" medan några längtade till sin "vanliga skolmat".

Kökschef Ted samt några av skolans elever intervjuades av P4 Uppland om dagens övning. Lyssna till radiointervjun här.

Måltidsservices krisberedskapsarbete

Måltidsservice har sedan 2018 aktivt arbetat med att stärka beredskapen i vår organisation för att säkra att barn och äldre kan få mat och vatten även om en kris skulle uppstå. Frågor vi ställt oss och förberett beredskap för är exempelvis; vad gör vi om vi inte har tillgång till drickbart vatten, om elen går eller om livsmedelsleveranserna uteblir?

_38A5954_03 kopia.jpg

 

Några exempel på vad Måltidsservice har gjort är att ta fram krismenyer med enkla rätter som skulle vara möjliga att laga även med exempelvis begränsad elförsörjning samt ta fram både centrala och lokala livsmedelslager bestående av matvaror med lång hållbarhet som kan förvaras i rumstemperatur.

Vi har också gjort en sk kontinuitetsplan och skapat en krispärm med viktig information samlad. 
Krisberedskapsveckan är ett bra tillfälle att gå igenom material, uppdatera och se till att alla medarbetare har koll på vår krisberedskap, både i sitt egna kök och för Måltidsservice i stort.

Alla kan förbereda sig

Många tycker att planering för kriser känns deprimerande och kanske till och med skrämmande, men genom att förbereda sig för det värsta och ha tänkt till redan innan något händer blir situationen och störningarna för invånare mycket mindre, såväl vid små som stora krissituationer.

Vill du få tips vad du själv kan göra för att förbereda dig hemma för en kris, finns många bra idéer på exempelvis livsmelsverkets hemsida om livsmedel vid kris. 

28 september 2022