Paneldebatt med temat mat och klimat

KlimatLätt ordnade ett panelsamtal med temat mat och klimat.

Paneldebatt med KlimatLättNågra medarbetare från Måltidsservice deltog i förra veckan på minglet och debatten om mat och klimat. Kvällen ordnades av KlimatLätt och eventet vände sig till alla intresserade Uppsalabor.

Under samtalet diskuterades vad som behöver göras för minska matens klimatpåverkan och hur vi kan göra klimatvänligare val i butikerna.

I panelen satt Emma Moberg, doktorand inom miljömässigt hållbar matkonsumtion på Sveriges Lantbruksuniversitet, Mohamad Hassan (L), kommunalråd Uppsala kommun och Helena Berglund, hållbarhetsledare på  ICA gruppen.

Vi fick också tillfälle att träffa studenterna Emma och Amelia Oller Westerberg som är grundare till Vegansk matlåda.

11 november 2019