Planetsmarta mål rimliga

Efter årets fyra första månader uppfylls Måltidsservice tuffa klimatmål med marginal.

LiljekonvaljerMåltidsservice har satt flera klimatsmarta mål för att hålla Uppsala kommun kvar i toppen som en hållbar kommun.

År 2023 ska 100% av de livsmedel som köps i kommunen vara ekologiska. Måltidsservice har som mål att nå 60% ekologiska inköp i år. Efter april ligger köken på precis 60% ekologiska livsmedelsinköp. Vi arbetar vidare med att utöka det ekologiska sortimentet och hoppas att även hösten erbjuder de ekologiska varor vi önskar.

Måltidsservice har också satt mål om att minska koldioxidutsläppen. 1,7 kg CO2-ekvivalenter per kg inköpt livsmedel är målet för 2020. Efter april ligger siffran under 1,7 kg, så året har börjat bra.

Även mål för att minska matsvinnet och för att minska inköpen av plastprodukter har satts. De följs upp senare under året. 

1 juni 2020