Fortsatt positiv bild av Måltidsservice

Under hösten genomförde Måltidsservice (som då hette Kost & restaurang) flera enkäter för att ta reda på hur kunder och gäster upplever måltiderna.

Kunder inom skolan och boende äldre har under hösten 2015 svarat på frågor om Måltidsservice och hur vi upplevs som samarbetspartner.

2015 års kundenkät visar glädjande nog en fortsatt positiv bild av Måltidsservice. Professionalism och kompentens inom vår bransch samt en god kundkontakt är två områden som får goda omdömen.

Läs undersökningen som våra kunder har svarat på (PDF, 100 KB)

En enkät bland elever i årskurs 2,5 och 8 har också genomförts under hösten. Drygt 1800 elever svarande på frågorna och resultatet visar att de flesta är rätt nöjda med måltiderna i skolan. Drygt 82 % av de svarande eleverna är oftast eller alltid nöjd med personalens bemötande i restaurangerna. Det är glädjande då god service är ett av våra huvuduppdrag. Det finns dock elever som uppger att de aldrig hittar någon mat de tycker om. Måltidsservice vill att alla våra gäster ska gå från restaurangen mätta, nöjda och glada, så vårt ständiga förbättringsarbete med att få belåtna gäster fortsätter.

Läs undersökningen som våra gäster i år 2,5 och 8 har svarat på (PDF, 224 KB)

Gästerna i våra seniorrestauranger har också fått möjlighet att framföra sina åsikter om maten och måltiderna. De flesta av de svarande tycker oftast eller alltid att maten är god.  99,2 % av de svarande är ganska nöjda eller mycket nöjda med personalens bemötande. Som en av våra gäster så bra uttrycker det ” Allt är bra. En kram och ett leende på läpparna - vad mer kan man begära?”

Läs undersökningen som våra gäster i seniorrestaurangerna har svarat på (PDF, 106 KB)

Måltidsservice tackar alla svarande för deras medverkan.

14 januari 2016