Så har Coronapandemin påverkat köken

Skolor och klasser har fått stänga med kort varsel och många elever har haft undervisning på distans. Hur har köken påverkats av allt som hänt under pandemin?

Medarbetare i kök med munskydd och visir

Så här ungefär ett år efter pandemins utbrott i Sverige ville vi titta närmare på hur medarbetare i köken upplevt den turbulenta tid som varit och som fortfarande råder.

Vi har intervjuat kökschefen i Gottsundaområdet för att höra hur han och hans medarbetare upplevt året som gått.

Turbulent år med snabba omställningar

I köket på Gottsundaskolan jobbar kökschef Mikael Sandin med sju medarbetare. De lagar ca 1400 portioner till egna restaurangen och till fyra närliggande förskolor och skolor.
Mikael berättar att det varit ett turbulent år i köket och att det varit många turer och snabba omställningar. Förutom att hantera oro från elever, föräldrar och personal har det också varit många diskussioner med rektorerna. I början upplevde köket att det fattades många snabba beslut där köket inte var delaktiga men förväntades lösa det som beslutats om. Numera tycker medarbetarna i köket att de är de mer delaktiga och att samarbetet mellan köket och skolan har stärkts av situationen som varit.

Slitsamt för medarbetarna 

Likt för många andra kök och skolor har turerna varit många på Gottsundaskolan och man har öppnat och stängt lokaler för att fördela elever och minska trängsel.
Omställningarna och att flytta runt mellan olika lokaler har bitvis slitit på personalen och varit tungt. Medarbetarna i köket har upplevt mer spring och stress och gruppen har delat upp sig på fler serveringsställen.

Inte bara negativa upplevelser

Men det har inte bara varit negativt. På grund av att situationen ibland varit väldigt tuff och att man varit mer uppdelade i personalstyrkan har man tvingats hitta nya, effektivare sätt att lägga upp arbetet samt kommunicera mera och bättre med varandra. Ett exempel där Mikael känner att han sparat tid och energi är alla arbetsplatsträffar han sen pandemins utbrott hållit via Teams istället för att stressa fram och tillbaka mellan de olika köken i hans område.

Starkare sammanhållning

En positiv rutin som införts är dagliga frukost- och eftermiddagsmöten där man planerar och utvärderar arbetet så att alla är med på vad som ska göras.
Sammantaget upplever Mikael att arbetsgruppen idag har en starkare sammanhållning och jobbar mer effektivt samtidigt som man hjälps åt mer.

Förbättrad restaurangkänsla

En annan positiv förändring som kommit till på grund av pandemin är att man byggt om serveringslinjen i restaurangen för att minska trängseln. Förutom att det har gjort att flödet är bättre och mer effektivt har lokalen även blivit mysigare och mer restauranglik, något som både elever och lärare har uppmärksammat. Dessutom har det förbättrade flödet lett till minskat tallrikssvinn, enligt Mikael.

25 februari 2021