Samlade rutiner för behovsanpassade måltider

Branschorganisationen Kost & Näring har tagit fram nya rutiner för behovsanpassade måltider.

Rekommendationer för specialkostNu finns riktlinjer för specialkost att följa för restauranger i den offentliga gastronomin. Kost & näring har under längre tid arbetat aktivt för att ta fram samlade rekommendationer för behovsanpassade måltider, så kallad specialkost. Syftet är att ge stöd och vägledning för storkök.

Så som Måltidsservice arbetar nu följer i stort rekommendationerna, så inga förändringar i våra rutiner kommer till en början att ske.

Läs mer om rekommendationerna

19 februari 2020