Skolmåltid 2019

I början av förra veckan åkte några från ledningsgruppen till Stockholm på en tvådagars konferens för personer som arbetar i en ledande befattning med mat och måltider inom skolan, Skolmåltid 2019.

Under dagarna fördjupade vi oss i ämnen som exempelvis ekologisk matlagning, matsvinn och måltidsmiljö. Vi fick också mer kunskap om rekrytering av personal, kompetensförsörjning och hur skolköket blir en attraktiv arbetsplats, samt tog del av den senaste forskningen inom skolmat.

Exempel på föreläsare:

Johan Andersson, kostchef, krögare, föreläsare och delaktig i Grythyttans utbildning för måltidsekologer sedan många år pratade om ”hur kan vi skapa ett välfungerande samarbete mellan skola och kök som gynnar alla?”  

Anna Löfgren Adén, miljöutvecklare vid måltidsservice Härryda kommun med ansvar för minskat svinn och hållbarhetsfrågor för den offentliga måltiden sedan 2005 berättade om deras arbete med att minimera matsvinnet och gav tips och idéer på arbetssätt och rutiner i ämnet.

Intensiva dagar som gav uppslag till fortsatt utvecklingsarbete.

1 april 2019