Medverkan på Livsmedelsdagen

Måltidsservice medverkade som utställare på Måltidsdagen. Tema för dagen var - Hitta ert sätt att få nöjda matgäster.

MåltidsdagenDet finns inte bara ett recept på bra måltider i förskolan, skolan, vården och omsorgen – det finns många. På Livsmedelsverkets måltidsdag samlades branschfolk från hela landet för att fylla på med den senaste kunskapen och inspireras av andra som hittat sitt sätt på uppskattade måltider. 

Måltidsservice från Uppsala medverkade som utställare under dagen. Temat för Måltidsservice var Hållbara måltider. Samarbetet med kocken Paul Svensson, regelbundna svinnmätningar, gröna måltider och mycket ekologiskt lyftes fram på Måltidsservice´s bord.

Dagens föreläsningar handlade om måltidspedagogik, hemtjänstmåltider i förändring samt individuella önskemål i den offentliga måltiden.

16 november 2016