Studenter från hela världen nyfikna på Måltidsservice

Måltidsservice välkomnade ett 40-tal studenter från hela världen. Lunch på Vaksalaskolan och en presentation om hur vi jobbar stod på programmet.

Studenter från SLUEtt 40-tal studenter läser ett mastersprogram som heter Sustainable development på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Kursen de läser just nu heter Interdisciplinary practice. Studenterna kommer från olika delar av världen och har olika bakgrund och utbildning.

Efter en förfrågan om en närmare presentation av offentliga måltider, Uppsala kommuns mål på 100% ekologiska livsmedelsinköp och en presentation om upphandlingar och avtal välkomnade Måltidsservice den internationella gruppen. 

Studiebesöket började med en god skollunch på Vaksalaskolan. Många var mycket imponerade av utbudet och att fri skollunch serveras i Sverige. Efter "swedish fika" hölls en presentation om aktiviteter på Måltidsservice, de anbud vi har, hur vi arbetar med våra leverantörer och hur vi arbetar hållbart.

Vi hoppas att studenterna fick ett bra intryck av Uppsala kommun och dess hållbarhetsarbete. Att få en inblick i den kostnadsfria skollunchen med flera rätter att välja på verkade ge ett imponerande intryck på de flesta. En del studenter efterfrågade ännu fler växtbaserade måltider, andra undrade över kommunens övriga hållbarhetsmål och hur marknaden ser ut för 100% ekologiska inköp.

Lycka till med fortsatta hållbarhetsstudier och välkomna åter på lunch!

10 april 2018