Studiebesök från Tierp

Årstaparkens förskola fick studiebesök från Tierp.

GrönsakerNågra kollegor från Tierps kommun besökte härom dagen köket på Årstaparkens förskola för att se, lära och inspireras.

Årtsaparkens förskola har en matsal för de lite större barnen. Där kan barnen träna att ta mat själva. Medarbetare i köket och på förskolans avdelningar har ett tätt samarbete. Man arbetar exempelvis med månadens grönsak, som tar lite extra plats på samlinngarna och på menyn.

En gång i veckan får kockarna hjälp. Då kommer några barn in i köket för att hjälpa till med mellanmålet.

Måltidsservice hoppas att Tierp fick inspiration till fortsatt arbete!

20 februari 2017