Hållbar måltidsservice - hur mycket mat åker i soptunnan?

25 gram mat per portion åker i soptunnan. Det är en förbättring från förra mätningen och målet är uppfyllt.

Soptunna med svinnKost & restaurang genomför regelbundet svinnmätningar i skolrestaurangerna. Vi mäter tallrikssvinn, produktionssvinn och förrådssvinn. Vi kallar projektet Hållbar måltidsservice - ta hand om maten.

Vårens gemensamma mätning visar att knappt 25 gram/tallrik åker i soptunnan. Det är en förbättring jämfört med förra våren då tallrikssvinnet låg på 26 gram/portion. Genomsnittet i Sverige ligger på 30 gram/portion vilket var målet för vårens svinnmätning. Alla restauranger som når målet belönas med glass efter avslutad mätning.

Börje skola uppmätte det lägsta tallrikssvinnet av alla – 5,4 gram/portion. På andra plats kom Knutby skola med 7,6 g och på tredje plats kom Bälinge skola med 8,3 g. Bra jobbat!

28 april 2015