Upphandlingsseminarium

Måltidsservice deltog i ett upphandlingsseminarium för att fördjupa sig i upphandlingsprocessen.

UpphandlingFörra veckan deltog delar av Måltidsservice i ett upphandlingsseminarium anordnat av branchorganisationen Kost  & Näring.

Att göra livsmedelsupphandlingar är ett komplicerat arbete som kräver tid, nogrannhet och samarbete. Grossister och offentliga verksamheter måste samarbeta för att få fram varor och livsmedel i tid, till rätt plats och till rätt kvalitet. 

Måltidsservice arbetar vidare med underlag till kommande upphandlingar och har ett tätt samarbete med upphandlingsenheten i kommunen. Ett av målen i kommande livsmedelsupphandlingar är att öka andelen ekologiska livsmedel.

21 oktober 2016