Uppsala på Ekomatsligan

Stämningen var hög när miljöminister Karolina Skog tillsammans med Ekomatcentrum delade ut diplom till Ekomatsligans alla vinnare den 21 maj i Stockholm. Uppsala kommun tog emot diplom för att ha nått 41% ekologiska livsmedelsinköp.

EkomatsliganAndelen ekologiska livsmedelsinköp fortsätter att öka i Sverige. 2017 års siffror visar att 36% var ekologiska inköp i offentlig sektor. Om utvecklingen fortsätter i samma takt framöver kommer offentlig verksamhet att nå det nationella målet på 60% eko till år 2030. Uppsala ska nå 100% ekologiska livsmedelsinköp år 2023.

Fyra kommuner toppar årets liga med över 60% ekologiska inköp vardera. Vellinge kommun vann för fjärde året i rad, nu med 80 % ekologiskt. På andra plats kom Lunds kommun med 74 % ekologiska inköp och på delad tredjeplats kom Örebro kommun och Malmö stad med 63 % vardera. Uppsala kommun landade på 41% ekologiskt.

Ekomatcentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. Ekomatcentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.

Varje år delar Ekomatcentrum ut diplom till kommuner och regioner som nått en viss ekologisk procent. I år var det miljöminister Karolina Skog som delade ut diplom till 63 kommuner och 14 landsting. Från Uppsala deltog Monett Cagungon, Shagul Amin, Pia Laveholt och Malin Holfve.

Läs mer på Ekomatcentrum hemsida

23 maj 2018