Uppsala växer

Måltidsservice har ett nära samarbete med utbildningsförvaltningen och skolfastigheter för att skapa den bästa måltidsupplevelsen för Uppsalas barn.

Kök Årstaparkens förskolaUppsala växer och utvecklas inom många områden. I november 2011 blev vi landets fjärde storstad med över 200000 invånare. Uppsala fortsätter även att växa och redan år 2030 beräknar vi vara 50000 fler invånare. 
När Uppsala växer ökar naturligtvis också behovet av fler förskolor och skolor i de nya bostadsområdena som planeras. Måltidsservice deltar aktivt när dessa förskolor och skolor planeras. Vilken typ av kök behövs, vilken utrustning skall köket innehålla, var skall lastkajen vara placerad är bara några av de frågor som uppkommer när de nya lokalerna planeras. Vi har ett nära samarbete med utbildningsförvaltningen och skolfastigheter för att skapa den bästa måltidsupplevelsen för Uppsalas barn.

16 november 2017