Utbildningsdag om livsmedelsförsörjning

Hur hanterar vi i Uppsala kommun en kris där tillgången på livsmedel är begränsad?

Uppsala kommun och Måltidsservice arbetar för att vara förberedda om olyckor och kriser är framme. Hur hanterar vi en kris där tillgången på livsmedel, vatten och el är begränsad?

Härom dagen ordnade ÄTUPPsala en utbildningsdag om livsmedelsförsörjning. Representanter från Måltidsservice, upphandlingen, leverantörsledet och kollegor i länet deltog. Måltidschefen från Ljusdals kommun berättade hur de arbetat under skogsbränderna sommaren 2018.

Hur samarbetar vi vid en kris? Vilken lärdom kan vi dra från andra kommuner och hur kan vi ta del av varandras arbete? Vilken mat är bra att ha i lager och tillaga till många som arbetar under en kris?

Måltidsservice krisberedskapsgrupp träffas inom kort för att arbeta vidare med planer vid kris.

28 november 2019