Vad är nudging?

Måltidsservice hjälper sina gäster att välja hållbart.

GrönsakerNudging är ett begrepp som används alltmer i restaurangbranchen. Nudging betyder att putta eller försiktigt leda människor i en annan riktning än den de annars skulle ha tagit. Nudging är ett verktyg som kan användas för att främja beteenden som är till nytta för enskilda individer eller för samhället som helhet. Utan pekpinnar och direkta uppmaningar.

Det kan t ex handla om att hjälpa gäster att välja rätt och hållbart när de lägger mat på tallriken. 

Genom nudging fortsätter Måltidsservice att arbeta med att lyfta fram de växtbaserade och hållbara måltiderna. Vi serverar dem först i linjen och presenterar dem först på skolmenyerna.   

Det ska vara lätt att välja rätt och vi hjälper dig gärna!

8 december 2017