Vad innebär livsmedelsstrategin?

Jordbruksverket ordnar klusterträffar om Sveriges livsmedelsstrategi. Måltidsservice har deltagit på en träff för att bidra med synpunkter från den offentliga gastronomin.

Sommaren 2017 kom Sveriges nya livsmedelsstrategi. Nu har jordbruksverket fått i uppdrag att skapa bättre samarbeten kring strategin.

LivsmedelsstrateginPå veckans klustetrträff deltog livsmedelsmänniskor från Stockholm, Gotland, Södermanland och Uppsala. Goda exempel från länen berättade hur man samverkar och arbetar kring livsmedelsproduktionen. Under dagen diskuterades också hur vi kan bli bättre på att samverka och jobba efter livsmedelsstrategin.

Mål har satts upp för tre strategiska områden, regler och villkor, konsument och marknad samt kunskap och innovation. Det är även viktigt att inkludera de offentliga måltiderna i arbetet kring strategin.

Läs mer om livsmedelsstrategin

Läs kortversionen av livsmedelsstrategin

16 oktober 2019