Vi nådde det ekologiska målet

Måltidsservice´s mål för 2016 var att nå 35% ekologiska livsmedelsinköp. Vi nådde målet!

Logga EU-ekologisktUppsala kommun har ett mål att nå 100% ekologiska livsmedelsinköp för alla verksamheter till år 2023. Måltidsservice´s mål för 2016 var att 35% av inköpen skulle vara ekologiska.

Och vi nådde målet!

36% av livsmedelsinköpen i Måltidsservice under 2016 var ekologiska. Vi nådde alltså målet, med marginal. Många ekologiska produkter såsom mejeriprodukter, baljväxter, bananer, cerealia, tomatprodukter, nötfärs, fisk, kaffe och rotfrukter köps redan idag in i våra kök.

Måltidsservice´s mål för 2017 är att nå 42% ekologiska livsmedelsinköp. Nu har vi ett gott utgångsläge för att arbeta vidare mot kommunens mål.

11 januari 2017