Vi nådde målet 2017

Måltidsservice hade som mål att nå 42% ekologiska livsmedelsinköp 2017. Målet nåddes.

EU-ekologisk loggaÅr 2014 satte Uppsala kommun ett mål om ekologiska livsmedel. Till år 2023 ska alla kommunens inköp av livsmedel vara ekologiska. Måltidsservice har tydliga delmål för att nå 100% ekologiska livsmedelsinköp.

År 2017 var målet att nå 42% ekologiska livsmedelsinköp. Det målet nåddes med råge. 44% av inköpen under året var ekologiska. Bra jobbat Måltidsservice!

Nu arbetar vi vidare mot 2018 års mål. Vid årets slut ska hälften, dvs 50%, av alla livsmedelsinköp vara ekologiska.

12 januari 2018