Vi vill minska svinnet

I Måltidsservice minskar matsvinnet. Men vi kan bli ännu bättre.

SopstationNannaskolan är en utav skolorna i Måltidsservice som aktivt arbetar med att minska matsvinnet. Ett gott samarbete med skolan, medvetna elever och redskap för att mäta det faktiska svinnet är några av nycklarna för att varje mätning nå bättre resultat.

Restaurangen har bland annat en sopstation som mäter hur mycket mat som kastas varje dag.

I  Upsala Nya Tidning publicerades nyligen en artikel om Nanna Bistro och deras arbete med att minska matsvinnet.

Läs artikeln

8 januari 2018