Årets kundenkät

Måltidsservice uppträder professionellt och bemöter kund med respekt.

Medarbetare MåltidsserviceVarje år genomför Måltidsservice en kundenkät för att stämma av hur våra uppdragsgivare upplever oss.

Årets kundenkät visar att Måltidsservice uppträder professionellt och kompetent för sin bransch samt att vi bemöter kund med respekt och tillmötesgående.

På frågan om hur nöjd kunderna är totalt sett med Måltidsservice kan vi utläsa följande på en skala 1-10 (5 = nöjd): skola 6.3, förskolan 5.6, gymnasium 8.0 och boende äldre 6.4. 

Kundenkäten visar en fortsatt positiv bild av Måltidsservice men vi har några utvecklingsområden att arbeta vidare med under 2017. 

Läs svaren från hela kundenkäten (PDF, 103 KB)

19 december 2016