Läs mer om maten som serveras till de äldre i Uppsala kommun

Måltidsservice har tagit fram en broschyr om måltiderna som serveras på kommunens äldreboenden.

Smaklig måltid! Så heter Måltidsservice alldeles nya informationfolder om måltiderna på äldreboendena i Uppsala kommun.

I foldern kan du läsa mer om menyerna, vilka råvaror och leverantörer som används och om hur vi gör måltiderna till en guldkant i vardagen.

Läs foldern om måltiderna i Uppsala kommun (PDF, 780 KB)

22 oktober 2019