Kvalitet och säkerhet

Måltidsservice använder sig av flera olika system för att säkra produktionen och kunna leverera kvalitet till våra kunder och gäster.

Regelbundna kundundersökningar

I Måltidsservice arbetar vi aktivt med utvecklingsfrågor och att höja vår kvalitet. Vi gör regelbundna kundundersökningar för att få veta vad våra gäster och uppdragsgivare tycker och vad vi kan förbättra. 

Läs undersökningen som våra gäster i år 2,5 och 8 svarade på hösten 2019 (PDF, 735 KB)

Läs undersökningen som våra gäster i seniorrestaurangerna svarade på hösten 2019 (PDF, 227 KB)

Läs enkäten som våra uppdragsgivare svarade på under hösten 2018 (PDF, 120 KB)

Läs enkäten som våra uppdragsgivare svarade på under hösten 2017 (PDF, 103 KB)

Läs undersökningen som våra gäster i år 2,5 och 8 svarade på hösten 2017 (PDF, 244 KB)

Läs undersökningen som våra gäster i seniorrestaurangerna svarade på hösten 2017 (PDF, 102 KB)

Måltidsplaneringssystemet Mashie

Vi använder oss av måltidsplaneringssystemet Mashie för att planera, säkra och näringsberäkna alla måltider.

Statistikprogrammet Hantera Livs

Måltidsservice följer upp alla inköp i statistikprogrammet Hantera Livs. Där ser vi bland annat hur stor andel ekologiska livsmedel som köps in och hur stor klimatpåverkan våra livsmedelsinköp har.

Måltidsmässa varje år

Varje år bjuder vi in våra kunder och medarbetare till en måltidsmässa. Där finns möjlighet att träffa kollegor och leverantörer samt lyssna på spännande föreläsare. Se filmen ovan.

I samband med mässan finns möjlighet att besöka Måltidsservice interna gala, där olika priser delas ut till duktiga medarbetare och kök.

Tydliga hygienrutiner

Måltidsservice har tydliga hygienrutiner och ett gemensamt egenkontrollprogram för alla medarbetare.  Vi använder enhetliga arbetskläder till alla medarbetare.

Kontakta oss

För att du ska få snabbast tänkbara service är det lättast att kontakta ansvarig person direkt, men är du osäker på var du ska vända dig, kan du skriva till vår gemensamma e-post.

Till kontaktsidan

maltidsservice@uppsala.se

Behöver du komma i kontakt med ett visst kök är det lättast att ringa kommunens växel och be att bli kopplad, 018 727 00 00.

Uppdaterad: