God Jul önskar Måltidsservice!

Julen står inför dörren och vi på Måltidsservice passar på att önska en God Jul och Gott Nytt År!

julbild redigerad2.jpg

Året som gått

2022 har präglats av tuffa händelser i omvärlden som Corona och kriget i Ukraina med följder som tidvis hög frånvaro bland både personal och elever samt livsmedelspriser som stadigt har gått uppåt, framför allt under hösten.

Detta till trots har många goda måltider serverats och vi fortsätter att arbeta hållbart med råvaror med hög kvalitet. Även hållbara projekt som påbörjades förra året har fortsatt under 2022; EU-finansierade svinnminskningsprojektet LOWINFOOD och projektet Flex-o-mat som syftar till att minska effekttopparna och elförbrukningen i köken. 

Måltidsservice har fått mycket uppmärksamhet i media kring dessa projekt, inte minst Flex-o-mat. Med de höga elpriserna och risken för överbelastning av elnäten har intresset för hur ändrat beteende i köket kan spara el verkligen varit i fokus! Under 2023 fortsätter Måltidsservices arbete att utbilda medarbetarna i hur de kan minska effekttopparna genom att bland annat sätta på ugnarna i sekvens eller genom att nattlaga vissa rätter.

Krisberedskap är ett annat område som också fått mycket fokus i år och här har Måltidsservice fortsatt att jobba aktivit för att vara beredda i händelse att någon slags kris skulle uppstå. Under årets krisberedskapsvecka i höstas övades detta även i några utvalda skolrestauranger där elever under en dag fick äta kall mat i skolrestaurang utan belysning. Läs mer om övningen här.

På seniorsidan har flera lyckade aktiviteter ägt rum under året, bland annat Seniorfestivalen, temaveckan "Folkets park" där både seniorrestauranger och boenden fick minnas tillbaka till svunna tider både i mat och underhållning och en matlagningsskola för äldre män, som genomfördes i november. Det var ett försöksprojekt som blev så uppskattat att det nu kommer att bli fler tillfällen under 2023. Läs mer om matskolan här!

Förutom allt detta har även den årliga klimatveckan genomförts, vi har serverat nobellunch och annan högtidsmat till både stora och små gäster, vi har haft en Måltidsgala för Måltidsservices medarbetare där det goda arbete som gjorts lyfts fram och vi har firat Offentliga måltidens dag med temat "skolmaten genom tiderna". Och mycket, mycket mer!

Med denna summering vill vi på Måltidsservice önska alla våra gäster, kunder och samarbetspartners en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!

19 december 2022